Monthly Archives: Marzo 2012

OUTRAS ENTREVISTAS AOS AV@S

(1A) Becerra Lampón, Alberto

(1A) Buceta González, Tamara

(1A) Cerqueiras García, Manuel

(1A) Domínguez Martís, Lara

(1A) Fandiño Castro, Carlos

(1A) Fernández Mariño, Raquel

(1A) Filgueira Sampedro, María

(1A) González Echevarrieta, Miguel

(1A) González Martínez, Inés

(1A) Lampón Sampedro, Juan Francisco

(1A) Lojo López, Iago

(1A) Lojo Martínez, Paola

(1A) Rial Vázquez, Pablo

(1A) Ríos Deán, Damián

(1A) Romero Vila, Carlos

(1A) Sampedro Pérez, Cristofer

(1A) Sobrido Martínez, Juan Manuel

(1A) Teira López, Jorge

(1B) Blanco Bascoy, Rubén

(1B) Boo González, Ramón

(1B) Buceta Queiruga, Javier

(1B) Cadabal González, María Elena

(1B) Casqueiro Fernández, Manuel

(1B) Castro, Jorge

(1B) Crujeiras Mariño, Rangel

(1B) De Almeida Sampedro, Lorena

(1B) Domínguez Mariño, Javier

(1B) Domínguez Sanisidro, Nerea

(1B) Fernández Piñeiro, Anxo

(1B) Freire, Diego

(1B) Hermo López, Juan Carlos

(1B) Muñiz Pouso, Ángel

(1B) Seoane Piñeiro, Ángela

(1C) García Riveiro, Lucía

(1C) Martínez Redondo, Eva

(1C) Ouviña Romero, José Manuel

Advertisement

AS ENTREVISTAS AOS AV@S

ESTA SON AS ENTREVISTAS QUE @OS NOS@OS ALUMN@S DE 1º ESO LLES FIXERON AOS SEUS AV@S

Banco de Imaxes INTEF

Imaxe: Banco de Imaxes PANTIF

Estas son as entrevistas que queremos destacar de entre todas as de 1º ESO. Noraboa.

(1A) Casais González, Irea

(1A) Filgueira Sampedro, María

(1A) Pérez Domínguez, Miguel

(1B) Alcalde Olveira, Alba

(1B) Fernández Castro, Alberte

(1B) González Santiago, Samuel

(1B) Vázquez Pérez, Julián

(1C) Romero Olveira, José Antonio

OUTRAS ENTREVISTAS

A auga é vida. Coidamos a auga, coidámonos a nós.

Verter residuos á auga deteriora o medio ambiente aumentando a contaminación. Por exemplo, na praia dos Raposiños sempre hai graxa na auga por mor da fábrica de conservas ou na praia da Cambra que hai escamas do peixe dunha fábrica e bota auga por unha tubería.

Ten un efecto negativo para a saúde nos países pobres xa que non teñen acceso a auga potable. Provócanse enfermidades coma o cólera ou diarreas chegando incluso á morte.

Deberiamos compartir a auga sen ser tan miserables coma para crear conflitos. Compartir os recursos hídricos provoca grandes conflitos entre países.

A agricutura necesita moito rego e polo tanto convértese na maior consumidora de auga no mundo. Se non hai auga ( por sequía ou desertización, por exemplo ) non se pode producir alimentos e hai fame.

A enerxía hidráulica é ecolóxica porque non contamina, coma por exemplo a que provén de fontes non renovables ( petróleo, gas natural, carbón ).

Canto máis poboación máis consumo de auga e alimentos. Pero tamén aumenta a pobreza. Hai un reparto desigual e inxusto do consumo de auga.

A auga é vida. Coidamos a auga, coidámonos a nós.

A auga é un ben moi escaso. Sigamos a estratexia das 3 R: reduce, reutiliza, recicla 1º C

Contaminamos, vertemos substancias tóxicas e facemos que a auga se deteriore. Esta contaminación forma parte do ciclo da auga e este exténdea. Nos Raposiños a fábrica de conservas verte graxas e restos de peixe e plásticos á auga. Outro exemplo, son os mariñeiros do Castelo que tiran restos de pintura das gamelas, restos de redes, botes e latas ao mar.

A auga está relacionada co cambio climático. En lugares como África hai desertización, sequía, falta de auga.

O acceso a auga potable pode evitar enfermidades e baixa a porcentaxe de mortalidade. A auga é necesaria para ter saúde. Nos países pobres ( África, p.ex.) a xente está obrigada a usar auga encharcadas e en mal estado. En cambio, nos países ricos o consumo de auga potable é moito maior.

Pero compartir a auga causa conflitos.

A auga é necesaria para producir alimentos. A maior parte da auga do consumo humano vai para a agricultura. Entón si houbera unha crise de auga, tamén habería crise de alimentos: fame, malnutrición, enfermidades, mortes.

A enerxía hidráulica é unha das máis limpas.

O consumo da auga creceu a un ritmo que duplica o aumento da poboación mundial. Pero hai un reparto desigual: menor no Terceiro Mundo debido á pobreza.

A auga é un ben moi escaso. Sigamos a estratexia das 3 R: reduce, reutiliza, recicla

Manchas de restos de carburante e aceite no peirao

Autora: Celia Maneiro (1ºC)

Auga, unha fonte para vivir. Sen ela non hai nada. 1º B

Autor: Rubén Blanco (1ºB)

Continuamente vertemos residuos contaminantes á hidrosfera e pode ter terribles consecuencias no medio ambiente. Por exemplo, no peirao de Ribeira e no da Pobra hai botes de plástico, aceites, bolsas, latas, …. Tamén na praia de Cabío ou no Areal hai tuberías que botan auga contaminada. Os barcos pesqueiros botan redes vellas ao mar, aceites, restos de gasolina, …. O exemplo máis claro de contaminación en Galicia foi o afundimento do Prestige no ano 2002.

A xente que vive en países pobres, sen recursos non ten acceso a auga potable. A que usan moita ás veces está contaminada por bacterias. Isto causa enfermidades ( diarrea, cólera ,… ) e incluso a morte ( máis de 5 millóns de persoas ao ano). En África e outros lugares hai conflitos por ter que compartir auga.

A agricultura é a maior consumidora da auga para o rego. Se hai escasez de auga por sequía ou desertización pódese producir unha crise alimentaria: malnutrición, fame, enfermidades, morte.

A enerxía hidráulica é unha forma limpa e renovable de xerar electricidade.

A poboación está crecendo rapidamente e con ela o consumo de auga. Nos países pobres non hai suministro de auga nen saneamento. Debería haber mellor reparto do consumo da auga.

Auga, unha fonte para vivir. Sen ela non hai nada.

Autor: Rubén Blanco (1ºB)

A auga dá vida. ¿ Por que seguimos a contaminar e danar a Terra ? 1ºA

O deterioro do medio ambiente é debido aos vertidos, ao cambio climático, e todo producido por nós. Ao verter residuos tóxicos á hidrosfera deterioramos o medio ambiente. Por exemplo, os barcos que están no peirao botan aceites, graxas, … No Areal hai tuberías que botan augas suxas directamente ao mar. Na Ría de Arousa hai moitos puntos de contaminación mariña producida pola industria e augas residuais sen saneamento.

 O acceso a auga potable en moitos países pobres é moi complicado. Esa pobreza limita ese acceso , o cal da lugar a graves problemas de saúde, causando miles de mortes a diario. Unha solución sería compartir os recursos hídricos, pero isto pode provocar conflitos e guerras.

Por outra parte, a auga é necesaria para a produción de alimentos. Empregamos a maior parte da auga na agricultura. Pero si hai escasez de auga debido á sequía, produciriase unha crise alimenticia: malnutrición, fame.

A maioría das fontes de enerxía utilizadas non son renovables. Hai que potenciar outras máis ecoloxicas. A auga pódese utilizar coma unha fonte de enerxía renovable e ecolóxica, evitando expulsar CO2 á atmósfera e mellorar o medio ambiente.

Ao aumentar a poboación hai que repartir máis a auga e isto supón un aumento do consumo. Hai un reparto desigual da auga. Por exemplo, en EE.UU. e Europa temos máis recursos e maior subministro de auga. En cambio, nos países pobres como Kenya, Somalia, Etiopía, … non hai tanto abastecemento de auga para consumo humano.

A auga dá vida. ¿ Por que seguimos a contaminar e danar a Terra ?